• Facebook
  • YouTube
  • Instagram

The color Picture

ABOUT US

CREATIVE & PRODUCTION

We believe that video is the most powerful medium for Enterprise branding and image promotion. Since then, it helps the business of the enterprise become more and more developed

PROJECTS

1000+

TEAM MEMBERS

10

CLIENTS

32

HOURS SPENT

32000+

GET IN TOUCH WITH US FOR

YOUR NEXT PROJECT

 

OUR TEAM

 The Color Picture's Crew behind the scence

WHAT WE DO

Creative Work

Creative

Đưa ra định hướng chiến lược | phát triển ý tưởng chủ đạo cho campaign IMC | TVC | Digital | Social | PR | KOL 

Designer

Production

Trực tiếp xử lý ngân sách cũng như tự lập các kế hoạch, cung cấp nguồn lực cũng như kịch bản, tổ chức sản xuất tới hậu kỳ cho tới việc tiếp thị, phân phối cho các quảng cáo. 

Branding

Branding

Art direction and key visual

OUR WORK

We hope to create a high quality and bring Vietnam video production across the world.

CLIENTS

NEWS

What's going on?
Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Hãy chú ý theo dõi...